Prywatne Gimnazjum Nr 5 w Krakowie


 

 Dyplom za udział w programie Szkoła z Klasą 2.0


Nauka w gimnazjum to niezwykle ważny etap w życiu każdego młodego człowieka, bowiem w tym czasie zaczyna on podejmować pierwsze istotne decyzje. Wpływają one na dalszą edukację, a w przyszłości na świadome wybory i satysfakcjonujące życie zawodowe.

Prywatne Gimnazjum nr 5 w Krakowie cechuje:

• edukacja i nauka na najwyższym poziomie, będące priorytetem w działaniu szkoły;

• wysoko wykwalifikowana kadra pedagogów o dużym doświadczeniu, entuzjazmie w pracy z młodzieżą i niezwykłej aktywności i pomysłowości w metodach nauczania ;

• starannie dobrane do poziomu i zainteresowań uczniów programy nauczania;

• umiejętność indywidualizacji nauczania w przypadku zarówno szczególnie uzdolnionych, jak i mających trudności w nauce uczniów;

• zapewnienie rozbudowanej opieki pedagogiczno - psychologicznej i edukacyjno - terapeutycznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i wychowawczymi;

• poszerzona ilość godzin przedmiotów obowiązkowych, co umożliwia rzetelne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego każdego ucznia;

• szeroka gama zajęć fakultatywnych i konsultacji zgodnych z potrzebami i zainteresowaniami uczniów;

• możliwość opanowania na bardzo dobrym poziomie języków obcych (języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego) dzięki zajęciom w małych grupach dostosowanych do indywidualnych umiejętności i potrzeb uczniów; szansa nauki języka japońskiego dla zainteresowanych;


• duża ilość zajęć z informatyki w bardzo dobrze wyposażonej pracowni;

• urozmaicone zajęcia sportowe (aerobik, siatkówka, koszykówka, pływanie, judo, nauka tańca);

• wszechstronny rozwój kulturalny (częste wizyty w krakowskich instytucjach kulturalnych), jak i artystyczny uczniów (rozbudowana oferta zajęć artystycznych);

• wyjazdy krajowe i zagraniczne, dające możliwość rozwinięcia uczniowskiej ciekawości światem;

• dbałość o realizację ambitnego planu wychowawczego i profilaktycznego;

• rzetelna opieka wychowawcza, psychologiczna, lekarska i pielęgniarska;

• aktywna współpraca z rodzicami, gwarantująca pełną informację o postępach dziecka w nauce, a także wszechstronną pomoc wychowawczo – pedagogiczną.

Absolwenci Prywatnego Gimnazjum nr 5 mają zapewnioną możliwość kontynuacji nauki w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym.

KONTAKT KRAKÓW

 

 

Prywatne Gimnazjum nr 5 w Krakowie


Ul. Sławkowska 20

31 – 016 Kraków

tel. 12 – 422 – 00 – 75

e-mail: gim@prywgim5.krakow.pl